logo Verloskundigen Praktijk Alkmaar

Verwerking

Ook als de periode van zwangerschap en bevalling anders verloopt dan verwacht, kunnen wij hulp bieden. Zo is bevallingsverwerking nuttig wanneer er iets niet gegaan is zoals verwacht. Bij ons is Judith van der Burg bevallingsverwerkingsspecialiste. Judith is opgeleid om vrouwen en/of hun partners te helpen bij het verwerken van een negatieve ervaring. Je kunt hierbij onder andere denken aan het verwerken van een miskraam, psychische problemen of angsten tijdens de zwangerschap en het verwerken van ervaringen tijdens of na de bevalling.

De ervaringen van verlies en pijn rondom zwangerschap en geboorte van een kind kunnen zo intens zijn dat je er liever geen aandacht meer aan wilt geven, er niet aan herinnerd wilt worden. Tot dat je er mogelijk door een nieuwe zwangerschap weer mee geconfronteerd wordt. Of misschien komt er jaren nadat je een heftige ervaring hebt meegemaakt alsnog een gemis of diepe pijn naar boven.

Weet dat dit kan gebeuren, dit hoort bij leven, van kwetsbaar zijn en geraakt kunnen worden. Dit kan jaren na een gebeurtenis weer opleven, opnieuw gevoeld worden. Je zult de ervaring niet kwijt raken, maar de gevoelens die erbij naar boven komen kunnen veranderen, dit heeft invloed op de manier hoe je hier verder mee door het leven kunt gaan.

Een eerdere ervaring kan er voor zorgen dat je mogelijk niet meer aan een nieuwe zwangerschap durft te beginnen. De pijn die je hebt ervaren kan zo diep zitten dat zelfs erover praten niet lukt voor je. Je wilt het liefst er niet meer over nadenken en er aan herinnerd worden.

Het kan ook gebeuren dat jijzelf wel de pijn ervaart maar dat er geen ruimte is in je omgeving om erover te kunnen  praten. Misschien is er geen begrip voor wat jouw ervaring is geweest rondom je zwangerschap of de geboorte van je kind of de ervaringen voor jou in je nieuwe rol van het moeder zijn.

Als verloskundige nodig ik je uit om samen te kijken naar wat er is gebeurd. Door stil te durven staan bij jouw ervaringen kunnen we gaan kijken wat jij nodig hebt om weer vertrouwen te krijgen in een eventuele nieuwe zwangerschap en een bevalling.

Ik heb me als verloskundige gespecialiseerd in de verwerking van traumatische gebeurtenissen  rondom zwangerschap en bevalling  en in de verwerking van verlieservaringen in het leven. Gebeurtenissen die als traumatisch ervaren zijn kunnen in de zwangerschap plaats gevonden hebben maar ook rondom de bevalling of in de kraamtijd. En mogelijk pas maanden na de geboorte van je baby of zelfs jaren later. Ook ervaringen die je hebt opgedaan in je jeugd of pubertijd kunnen invloed hebben op hoe jij kijkt naar of denkt over een zwangerschap en een bevalling.

Indien je behoefte hebt aan een gesprek met Judith kun je contact opnemen met de praktijk. Zij zal dan contact met je opnemen voor een afspraak. De kosten voor een coaching sessie zijn € 55 per uur vrij van BTW.  Mochten de kosten een belemmering voor je zijn neem dan gerust contact met ons op, dan kunnen we samen kijken naar een passende oplossing hiervoor.