logo Verloskundigen Praktijk Alkmaar

Privacy

Om goede zorg te verlenen tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed moeten wij jouw administratieve en medische gegevens vastleggen. Niet alleen je eigen verloskundigen maar ook eventuele stagiaires, waarneemsters en de praktijkassistente hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment goede verloskundige zorg te kunnen verlenen. De genoemde personen hebben, evenals de verloskundigen, geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij gaan met je gegevens zorgvuldig om. Daarbij hanteren wij regels die wettelijk zijn vastgesteld. Evaluatie van de zorg, evenals medisch-wetenschappelijk onderzoek, kan helpen om de medische kennis rond zwangerschap en geboorte te vergroten en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Het is van algemeen belang dat patiëntengegevens hiervoor kunnen worden gebruikt. Daarom werkt onze praktijk mee aan gegevensregistratie en stelt gegevens ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Wij vinden het belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt. Hierbij worden alle mogelijk maatregelen getroffen om jouw privacy te waarborgen. Zo zal een onderzoeker nooit kunnen weten van welke zwangere bepaalde gegevens afkomstig zijn. Wanneer het echter van belang is dat de onderzoeker dat wel weet, zal hij/zij eerst aan jou toestemming moeten vragen alvorens de gegevens ter beschikking worden gesteld.