logo Verloskundigen Praktijk Alkmaar

Kwaliteitskeurmerk

Alle verloskundigen die werkzaam zijn bij Verloskundigen Praktijk Alkmaar zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) – de beroepsgroep van verloskundigen. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen stimuleert de deskundigheid van praktiserende verloskundigen in Nederland met als doel de kwaliteit van de zorgverlening door verloskundigen te bevorderen. Wij laten als geregistreerde verloskundigen zien dat wij actief investeren in (nieuwe) kennis en vaardigheden. Bij herregistratie na vijf jaar geldt de eis dat wij minimaal 200 uur hebben besteed aan deskundigheidsbevordering verdeeld over verschillende categorieën. Wij werken als geregistreerde verloskundigen volgens standaarden en richtlijnen van de KNOV. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk, die zich uitstrekt tot medische kennis en vaardigheden, een goede praktijkorganisatie, (multidisciplinaire) samenwerking en cliëntgericht werken.