logo Verloskundigen Praktijk Alkmaar

Centering Pregnancy

In Januari 2017 zijn wij gestart met 'Centering Pregnancy': een vernieuwende en unieke manier van zwangerschapszorg!

Centering Pregnancy is gebaseerd op een Amerikaanse methode die daar erg succesvol is gebleken. In plaats van individuele korte afspraken met je verloskundige, ontvang je de zorg in een groep. Je hebt hierbij een veel actievere rol dan bij de reguliere zwangerschapszorg. Vrouwen en zorgverleners die met Centering Pregnancy ervaring hebben opgedaan, zijn er heel enthousiast over.

Wat houdt Centering Pregnancy in

De eerste controle, waarin de anamnese wordt afgenomen, blijft een indiviueel contact. Voor de daaropvolgende controles (vanaf ongeveer 14 a 15 weken zwangerschap) word je, als je kiest voor Centering Pregnancy ingedeeld in een groep met 8 à 12 andere zwangeren die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend. Je komt met deze groep 9 keer samen in de zwangerschap. Aan het einde van de zwangerschap volgen er nog één of enkele individuele controles. De laatste bijeenkomst is als iedereen is bevallen en dan neem je ook je kind mee. De eerste vier bijeenkomsten zijn om de vier weken en de volgende vijf zijn om de twee weken. Een bijeenkomst duurt twee uur en vindt plaats op een vast tijdstip en locatie. Tijdens een bijeenkomst wordt de medische zorg zoals controle van de bloeddruk en de groei van de baby gecombineerd met:

 • Voorlichting
 • Het uitwisselen van kennis en ervaringen;
 • Het leren van gezondheidsvaardigheden;
 • Het stimuleren van onderlinge ondersteuning en vriendschap.

Een groep wordt begeleid door een vaste verloskundige en een co-begeleider. De groepsbijeenkomsten duren veel langer (120 minuten) dan het gangbare individueel consult van gemiddeld 15 minuten. Daardoor is de interactietijd tussen de zorgverlener en de zwangere groter is en is het beter mogelijk meer en uitgebreider factoren te bespreken die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.

Het unieke aan CenteringPregnancy is de groepsdynamiek: alle aanwezigen, ook de zorgverlener, hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Het bespreekbaar maken van zorgen, ervaringen en vragen van zwangeren in groepsverband stimuleert vrouwen tot het stellen van vragen die hen bezig houden. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren.

Kenmerken Centering Pregnancy

Organisatorische kenmerken van Centering Pregnancy zijn: 

 • De intake is individueel
 • De volgende negen bijeenkomsten vinden plaats in een vaste groep
 • De groep bestaat uit acht tot twaalf zwangeren met ongeveer dezelfde uitgerekende datum
 • De bijeenkomsten duren twee uur elk
 • Data en tijden liggen vantevoren al vast
 • Er zijn twee vaste begeleiders per groep
 • Vanaf 37 weken zwangerschap komt je weer individueel naar het spreekuur

Inhoudelijke kenmerken van Centering Pregnancy zijn:

 • Je hebt een actieve rol in je eigen controles: bloeddruk meten, wegen, uitkomsten invullen op de kaart
 • Er is uitgebreid de tijd om dieper op onderwerpen in te gaan
 • Er is veel aandacht voor wat je zelf kunt doen voor een gezonde zwangerschap en bevalling
 • Je leert van andere vrouwen en brengt ook je eigen kennis en ervaring in de groep
 • Je ondersteunt elkaar en bouwt vriendschap op met andere vrouwen in dezelfde levensfase

Kijk voor meer informatie over CenteringPregnancy op: www.centeringhealthcare.nl

Wij zullen je tijdens de eerste afspraak vragen of je interesse hebt in het Centering Pregnancy programma. Wij begrijpen dat ondanks alle informatie, het moeilijk kan zijn om er een voorstelling van te maken. Vandaar dat we je aanbieden om op proef mee te doen in de Centering Pregnancy groep. Is het na twee bijeenkomsten toch niet wat je zoekt, dan kun je alsnog overstappen naar de individuele zwangerschapszorg.

Onze co-begeleiders:

Rosa Huisman Liesbeth Oostra Simone Lindeboom Bianca Huibers